Fåglar

Fåglar


Ett nyfunnet intresse som började för något år sedan med strömstare. Fann dem vid Wättinge ström på Tyresö. Blev en utmaning att fånga dem på bild. Därefter blev det fåglarna vid fågelbordet i Roslagen, fågeltornet i Orlångens naturreservat blev nästa steg och på den vägen är det!

Strömstare

Dipper - Cinclus cinclus

Wättinge ström i Nyfors på Tyresö

Flamingo

Flamingo - Phoenicopteridae

Spanien

Paris

Fåglar inpå knuten i Roslagen