Hugo Wigström
Velocipedaffär och Reparationsverkstad

En intressant utflykt till en annan tid i Visby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här var en utflykt som gladde mig väldigt mycket. En genuin gammal verkstad som inte hade förändrats så mycket från starten i början av 1900-talet. När den stängdes blev allt kvar som det var den dagen - i stort låstes bara dörren och verksamheten upphörde.

Notera exempelvis i bilden på pelarborrmaskinen att den är remdriven, hela det gamla systemet med remmar till de olika maskinerna fanns kvar.

Länsmuseet på Gotland bidrar med lite saxad text nedan, längst ner finns länk till museet:

 

1902 övertogs fastigheten av Hugo Wigström, som två år tidigare hade öppnat cykelaffär och verkstad i staden, efter att förut ha varit verksam med bl a cykeltillverkning och annat mekaniskt arbete hemma på fädernegården vid Uggårds i Källunge.
Hugo Wigström inredde en affärslokal i hörnhuset som då fick det utseende som bilden visar (länk: Klockgjutaregränd), medan hela vindsvåningen i det lägre huset ombyggdes till verkstad och förenades med affärslokalen medelst en bred trappa.
Vintern 1911-12 byggde han en ny verkstad på fastighetens gård med infart från Klockgjutaregränd. De nya utrymmena gjorde det möjligt att ta in motorfordon i verkstaden, och det blev plats för större och bättre arbetsmaskiner, varför ännu mer avancerade mekaniska arbeten kunde utföras. Foto Torsten Wigström 1930-talet.

 

 

Länsmuseet på Gotland:

 

Klockgjutaregränd

 

Adelsgatan

larspalm.com © 2009

lars@larspalm.com